KOORDYNATNIK 3D W TUNELU AERODYNAMICZNYM

Na zamówienie Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej zbudowano koordynatnik pozwalający na przemieszczanie czujników pomiarowych w przestrzeni doświadczalnej tunelu aerodynamicznego.

 Rys. 4 Koordynatnik 3D na potrzeby doświadczalne tunelu aerodynamicznego