WSPÓŁAUTORSTWO WYNALAZKU WIELOŁOPATKOWEJ TURBINY Z PODWÓJNYM KOŁEM WIATROWYM Z KONCENTRATORAMI PRZEPŁYWU

Na zamówienie Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej oraz firmy Polbud S.A zaprojektowano i zbudowano model innowacyjnej siłowni wiatrowej. Na potrzeby badań w tunelu aerodynamicznym model wyposażono w układ pozwalający zdalnie ustawiać i odczytywać kąt 40 łopatek turbiny.

Rys. 5. Do celów badawczych wykonano model z 40 zdalnie sterowanymi łopatami zamocowanymi za pomocą systemu magnesowego na dwóch kołach wiatrowych