SERWIS I MODERNIZACJA TRÓJSKŁADNIKOWEJ I PIĘCIOSKŁADNIKOWEJ WAGI TENSOMETRYCZNEJ 

Na zamówienie Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej dokonano naprawy pięcioskładnikowej wagi tensometrycznej oraz współpracowano przy tworzeniu samohamownego napędu do wagi trójskładnikowej – sterowanie za pomocą portu COM1 komputera PC zrealizowane za pomocą układu z N-koderem.

 

Rys. 8. Pięcio- i trójskładnikowa waga w tunelu aerodynamicznym