MODEL TURBINY WIATROWEJ O PIONOWEJ OSI ZE ZMIENNYM DYNAMICZNIE KĄTEM NATARCIA ŁOPAT

Na zamówienie Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej oraz firmy Polbud S.A zaprojektowano i zbudowano eksperymentalną siłownię wiatrową o osi pionowej z regulowanym dynamicznie za pomocą specjalnego sterownika mechanicznego kacie natarcia łopat siłowni.

 Rys. 10. Projekt oraz wykonana eksperymentalnie turbina z regulowanym dynamicznie kątem natarcia łopat. Zacienienie docelowego rozwiązania ze względu na warunki umowy.