MODEL TURBINY WIATROWEJ Z RAMIONAMI W POSTACI WIRUJĄCYCH WALCÓW NAPĘDZANYCH SILNIKAMI ELEKTRYCZNYMI

Na zamówienie Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej wykonano model turbiny wykorzystującej efekt Magnusa – powstawanie siły nośnej na wirującym walcu w przepływającym powietrzu.

Rys. 11. Turbina wiatrowa wykorzystująca efekt Magnusa w tunelu aerodynamicznym