OFERUJEMY USŁUGI Z ZAKRESU:

AUTOMATYKI:

   • Automatyzacja procesów produkcyjnych
   • Budowa prototypów maszyn i urządzeń
   • Budowa linii produkcyjnych
   • Serwis istniejących maszyn i urządzeń

PROGRAMOWANIA:

   • Programowanie sterowników maszyn
   • Programowanie w języku C, C# oraz Autolisp

INŻYNIERII WIATROWEJ:

   • Projektowanie i modyfikacja małych siłowni wiatrowych

BUDOWY PROTOTYPÓW:

   • Projektowanie prototypu w programie Solid Works
   • Wydruk metodą druku 3D
   • Frezowanie na pionowym centrum obróbczym

 

O NAS

Specjalizujemy się w tematach nietypowych, trudnych i unikatowych, których nikt często nie chce się podjąć. Zajmujemy się automatyzacją procesów produkcyjnych oraz budową jednostkowych maszyn i urządzeń. Programujemy sterowniki maszyn, panele operacyjne oraz procesory z rodziny Atmega itp. Realizujemy tak nietypowe projekty jak np. automatyzacja szycia tasiemek czy składanie trofeów sportowych. Mimo wielokrotnie napotykanych trudności zawsze udaje się nam znaleźć drogę do celu i ukończyć powierzone nam zadanie.

Pierwsze konstrukcje i projekty realizowaliśmy podczas studiów na Wydziale Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego Politechniki Krakowskiej w latach 2002-2005. Kolejny, długi okres współpracy w latach 2005 - 2010 z Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej zaowocował budową i automatyzacją wybranych systemów pomiarowych i mechanicznych w drugim co do wielkości przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznym w Polsce. Jednocześnie prowadziliśmy szeroki zakres prac badawczych zleconych Laboratorium przez przemysł oraz realizowanych w ramach grantów Unii Europejskiej i grantów Ministerstwa Oświaty. Wszystkie prace cechowała unikatowość i jednostkowe wykonanie. Najczęściej było to połączenie automatyki, mechaniki i systemów pomiarowych z wybranymi zagadnieniami aerodynamiki i programowania.

Od roku 2012 do zajmujemy się projektowaniem i budową maszyn i linii produkcyjnych dla szeroko pojętego przemysłu.