AUTOMATYCZNA LINIA DO PRODUKCJI Z BRANŻY CHEMICZNEJ

Wykonano linię technologiczną dla zleceniodawcy z branży chemicznej. W skład linii wchodziły między innymi procesy mieszania, sedymentacji oraz próżniowego osuszania produktu.

 

Rys. 12. Linia technologiczna do produkcji z branży chemicznej