PROGRAMY DO SYMULACJI AERODYNAMICZNYCH TRZECH RÓŻNYCH TYPÓW SIŁOWNI WIATROWYCH

Na zamówienie Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej napisano w języku C# w środowisku .NET trzy programy do symulacji wybranych zagadnień aerodynamicznych trzech typów siłowni wiatrowych.

Rys. 13. Przykładowa wizualizacja z programu do symulacji wybranych zagadnień aerodynamiki siłowni wiatrowych