UKŁAD DO SYMULACJI OPADU ŚNIEGU W TUNELU AERODYNAMICZNYM

Na zamówienie Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej wykonano układ do symulacji opadu śniegu.  Wykorzystano w tym celu drobno tarty styropian, perforowaną blachę oraz poruszające się liniowo sito wykonane z tworzywa sztucznego. Układ wykorzystano między innymi do badań obciążenia śniegiem  stadionu miejskiego w Poznaniu i Wrocławiu.

 

Rys. 14. Układ do symulacji opadu śniegu