UKŁAD DO WIZUALIZACJI DYMOWEJ W TUNELU AERODYNAMICZNYM

Na zamówienie Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej wykonano układ do wizualizacji przepływu powietrza za pomocą separowanych stróżek dymu z wytwornicy dymowej.  Zastosowano układ podgrzewanego węża oraz kompresora do transportu dymu oraz redukcji skraplania się dymu na zimnych powierzchniach.

 

Rys. 15. Układ do wizualizacji przepływu w opcji z podświetlaniem płaszczyzną lasera oraz bez