UKŁAD DO AUTOMATYCZNEGO BLOKOWANIA KANAŁU POWROTNEGO POWIETRZNEGO W TUNELU AERODYNAMICZYM

Na zamówienie Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej wykonano układ do automatycznego blokowania kanału powrotnego powietrza w tunelu aerodynamicznym.

Rys. 16. Automatyczna blokada kanału powrotnego w tunelu aerodynamicznym